DSCF4907.JPG

Klima & miljø


Vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne i hverdagen, og de sidste, der kan stoppe dem. Hvis vi investerer i grønne løsninger, så kan sydfynske virksomheder og uddannelser være med til at bane vejen for hele Danmarks næste grønne eksporteventyr til gavn for vores klima og fremtidens generationer.

Klimaforandringerne, og den måde vi som verdensbefolkning forbruger af jordens ressourcer er et massivt problem, men det er ikke et problem der er skabt af enkeltmennesker som du og jeg. Og det kan heller ikke løses af os alene. Vi skal alle sammen gøre vores for at leve så bæredygtigt og grønt som muligt, men for at kunne gøre en mærkbar forskel skal vi have en regering der tør at gå forrest på det grønne område.

Elektrisk transport

På Sydfyn er langt de fleste bilejere. Knap 2 mio. danske familier har en bil og vi er afhængige af bilen. Når vi selv skal på arbejde, eller når børnene skal køres til og fra fodbold, guitar eller ridning. I en travl hverdag er det en nødvendighed for os der har langt til og fra dagens gøremål. Men det skal kunne lade sig gøre at have bil på en måde, der er mere klimavenlig uden at det tømmer opsparingen hos almindelige mennesker. Jeg tror, at el-, opladningshybrid- og brintbiler er en del af løsningen. Den teknologiske udvikling vil stille elbilerne bedre i løbet af en årrække, men der er også brug for at skubbe politisk på.

Transporten er - sammen med varmesektoren – noget der står for en kæmpe stor del af Danmarks samlede CO2-udledning og derfor er der et stort potentiale her, hvis vi kan gøre det smartere. Det vil både reducere CO2-udledningen og sikre renere luft. Derfor skal vi også have gennemført den fulde elektrificering af jernbanestrækningerne.

Kystsikring

Danmark er et land med en lang kystlinje. Næsten 1 mio. danskere bor under én kilometer fra kysten. Vores lange og mange steder ubrudte kystlinje er ikke kun noget, vi selv nyder godt af, det er også grunden til, at mange turister besøger os. Global opvarmning og klimaforandringerne medfører mere ekstremt vejr. Storme, skybrud og stormfloder bliver hyppigere. Det ekstreme vejr truer med at ødelægge vores kyster og de huse og værdier, der er på dem, hvis vi ikke beskytter dem godt nok.

Skaderne bliver kun større og dyrere i fremtiden. At beskytte kyster og huse mod klimaforandringer og oversvømmelser er kommunernes ansvar, og skal planlægges i tæt samarbejde med grundejerne. Men opgaven er så vigtig og stor, at staten bør tage et større medansvar for os der bor langs vandet.

En mulighed er at oprette en national kystsikringsfond. Kystsikringen skal stadig bestemmes og planlægges i et samarbejde mellem kommunen og os beboere, men der er behov for, at staten i højere grad koordinerer og prioriterer indsatsen ligesom, at de også bør bidrage økonomisk til de store kystbeskyttelsesindsatser.

Vandet holder ikke op med at komme, men vi kan sørge for at alle kystbeboere får de bedst mulige betingelser for at blive ved med at bo og trives langs de smukke danske kyster.

 
IMG_0988 edit.jpg